Home » Products » TITUS 6×6

TITUS 6x6

crew
0 +12
max. speed (km/h)
0
max. range (km)
0

The TITUS 6×6 armoured vehicle belongs to the MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle) category and is characterised by its versatility of use, strong armouring and high degree of crew protection, but at the same time, despite its weight, it has very good mobility and passability through difficult terrain. It is the result of cooperation between TATRA DEFENCE VEHICLE, Tatra Trucks, the French corporation Nexter Systems and other institutions and enterprises of the Czech defence industry. Several versions are in service with the Czech Army and other armed forces.

Play Video

The superstructure of the vehicle is welded from armored steel plate and is covered with armored panels on the outside, while the inner walls are lined with composite materials. The TITUS vehicle design allows for various levels of ballistic and mine-resistant protection according to STANAG 4569 standards. The vehicle also features systems to protect against the effects of weapons of mass destruction.

The basic platform is a three-axle Tatra chassis with symmetrical spacing between the first and second, and second and third axles. The Tatra concept chassis consists of a central load-bearing tube with swinging independently suspended half-axles with air suspension and a subframe to which the armored body is directly mounted. All wheels are driven, equipped with gear reductions, internal run-flat rims, and a central tire inflation system. The first and third axles are steerable.

The TITUS vehicles can be powered by air-cooled diesel V engines from Tatra or inline water-cooled diesel engines from Cummins. They feature fully automatic transmissions from Allison or other types, and auxiliary Tatra gearboxes. The design and dimensions of the TITUS vehicle allow for unrestricted transport across European railways and on board NATO tactical transport aircraft for its weight class.

Thanks to the high level of modularity in its design, TITUS vehicles can be produced in various configurations to meet user requirements, such as armored personnel carriers, ambulances, command vehicles, communication vehicles, self-propelled mortars, repair vehicles, combat system carriers (anti-aircraft, anti-tank), reconnaissance vehicles, and special police vehicles. For the Czech Republic Army, TATRA DEFENCE VEHICLE, in collaboration with partners, has developed and manufactures specialized versions with unified superstructures – wheeled armored command-staff vehicles, wheeled armored communication vehicles, and fire support coordination centers.

GALLERY

Home » Products » TITUS 6×6

TITUS 6x6

Osádka
0 +12
km/h
0
max. dojezd (km)
0

Pancéřované vozidlo TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle) a vyznačuje se univerzálností použití, silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost má velmi dobrou mobilitu a průchodivost těžkým terénem. Je výsledkem spolupráce TATRA DEFENCE VEHICLE, automobilky Tatra Trucks, francouzské korporace Nexter Systems a dalších institucí a podniků českého obranného průmyslu. V několika verzích je zavedeno ve výzbroji Armády České republiky a také v dalších ozbrojených silách.

Play Video

Nástavba je svařená z pancéřovaného plechu, zvnějšku je opatřená pancéřovanými deskami, přičemž vnitřní stěny jsou obloženy kompozitními materiály. Konstrukce TITUSu umožňuje vytvořit vozidlo s různou úrovní balistické i protiminové odolnosti dle normy STANAG 4569. Vozidlo též disponuje systémy ochrany před účinky zbraní hromadného ničení. 

Základní platformu představuje třínápravový podvozek Tatra se symetrickým rozvorem mezi první a druhou i druhou a třetí nápravou. Podvozek koncepce Tatra tvoří centrální nosná roura s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami se vzduchovým odpružením a pomocným rámem, k němuž je přímo namontována pancéřovaná karoserie. Hnaná jsou všechna kola, jež jsou opatřena redukcemi, vnitřními dojezdovými obručemi (runflat) a systémem centrálního huštění. První a třetí náprava jsou řiditelné. 

K pohonu vozidel TITUS mohou složit vzduchem přímo chlazené vznětové vidlicové motory Tatra nebo vznětové řadové vodou chlazené motory Cummins. Převodová ústrojí tvoří plně automatické převodovky Allison či jiné TYPY a přídavné převodovky Tatra. Konstrukce a vnější rozměry vozidla TITUS umožňují jeho přepravu po evropských železnicích bez omezení, stejně tak i na palubách taktických transportních letounů NATO pro danou hmotnostní kategorii.

Díky vysoké úrovni modularity konstrukce lze vozidla TITUS vyrábět podle požadavků uživatelů v různých konfiguracích – obrněný transportér, ambulance, velitelské vozidlo, spojovací vozidlo, samohybný minomet, opravárenské vozidlo, nosič bojových systémů (protiletadlové, protitankové), průzkumné vozidlo, speciální policejní vozidlo atd. Pro Armádu České republiky TATRA DEFENCE VEHICLE společně s partnery vyvinula a vyrábí speciální verze s unifikovanými nástavbami – kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ), kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a místo koordinace palebné podpory (MKPP).