Úvod » Služby » Poprodejní služby

Poprodejní služby

TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) provádí komplexní servisní služby a údržbu pancéřovaných vozidel Pandur II 8×8 a TITUS, dále speciálních vozidel na podvozcích Tatra, a také vozidel na terénních platformách Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender.

TDV také zajišťuje výrobu a dodávky náhradních dílů, výcvik osádek i servisních týmů daných vozidel a také logistickou a servisní podporu přímo u zákazníka.

Náhradní díly

V rámci svých servisních služeb TDV zajišťuje dodávky originálních náhradních dílů včetně související dokumentace. Firma TDV nabízí také defektační středisko, které je specializováno na testování komponent zbraňové stanice. Pro zajištění okamžité dostupnosti náhradních dílů zejména pro potřeby techniky Armády ČR firma ve svých prostorách disponuje rozsáhlými sklady náhradních dílů, v případě potřeby je schopna některé komponenty i vyrobit.

Logistická podpora

V rámci podpory zákazníků TDV poskytuje servisní a logistické služby i přímo u zákazníků. Jde například o provádění defektace techniky u uživatele, provádění drobných oprav, kontrolu provádění běžné údržby techniky provozovatele a další odborné činnosti přímo podporující provoz a údržbu vozidel v místě jejich činnosti.

Komplexní zajištění životního cyklu techniky

Společnost TDV zajišťuje celkový servis a údržbu vyrobené techniky po celou dobu její životnosti. Základní technická podpora zahrnuje například poskytování služeb mobilním technickým týmem, provádění technické údržby, provádění zákonných revizí či poskytování poradenské a konzultační činnosti atd.

Výcvik posádek a servisních týmů

Pro rozvoj a zdokonalování odborných znalostí a dovedností uživatelů vojenské techniky a servisních pracovníků zabezpečuje TDV jejich pravidelný výcvik a školení. Provádí tedy například školení dílenských specialistů, instruktorů a osádek vozidel a dalšího personálu.

GALERIE