Úvod » O společnosti » Politika integrovaného managementu systému

Politika integrovaného managementu systému

Společnost Tatra Defence Vehicle a.s. z důvodu udržení a rozvoje podnikatelských aktivit, jakožto závazků vůči všem zákazníkům, zaměstnancům, vlastníkům, zainteresovaným stranám a životnímu prostředí důsledně uplatňuje Politiku integrovaného management systému založenou na těchto zásadách:

 

  • rozhodujícím měřítkem kvality naší práce je spokojenost všech našich zákazníků, zaměstnanců a zainteresovaných stran;
  • osobní angažovanost a aktivita všech členů vedení společnosti jsou klíčové faktory pro důslednou aplikaci integrovaného management systému včetně jeho neustálého zlepšování. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém managementu, maximálně eliminovat rizika bezpečnosti práce a bezpečnosti informací;
  • neustálá obnova veškeré techniky včetně zdokonalování logistických a informačních systémů je klíčovým faktorem pro poskytování kvalitních služeb současně s minimalizací dopadů na životní prostředí, minimalizací rizik bezpečnosti práce a minimalizací rizik bezpečnosti informací;
  • pouze způsobilí, spokojení a kladně motivovaní zaměstnanci jsou základním předpokladem pro výrobu kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, zlepšování environmentálního profilu, zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti informací;
  • včasná a důsledná aplikace nápravných a preventivních opatření je základem pro zlepšování všech firemních procesů;
  • se svými dodavateli spolupracujeme na principu dlouhodobého partnerství, jež přináší užitek všem zainteresovaným stranám;
  • ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost informací je stejně důležitá jako ekonomické výsledky;
  • základním prvkem konání je prevence;
  • dodržování legislativních požadavků ve všech oblastech managementu je našim minimálním standardem, který se vedení společnosti současně zavazuje plnit;
  • ve vztazích s našimi dodavateli nelze opomenout oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.

 

Pro plnění těchto zásad se vlastníci společnosti Tatra Defence Vehicle a.s. zavazují poskytovat veškeré potřebné zdroje.

V Kopřivnici 1. 9. 2015   

IMS

Politika integrovaného management systému

EMS

Systém environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí